Czym zajmuje się kadrowa?

Kadrowa to pracownik biurowy, który zajmuje się sprawami pracowniczymi. W dużych firmach zwykle występuje oddzielny dział kadr natomiast mniejsze jeśli nie zatrudniają dużej liczby osób obsługę pracowniczą zlecają do biura rachunkowego. Osoba pełniąca w firmie funkcję kadrowej powinna bardzo dobrze znać prawo pracy, obsługiwać komputer i urządzenia biurowe. Jej praca jest ściśle związana z pracownikami.

Young Businesswoman With Binder
Kadrowa przede wszystkim musi prowadzić dokumentację pracowniczą.

Akta pracownicze to specjalna teczka podzielona na trzy części. W pierwszej gromadzi się dokumenty związane z przyjęciem do pracy, w drugiej dokumenty powstające w toku pracy a w części trzeciej zwykle znajduje się wypowiedzenie i świadectwo pracy.

Dokumenty muszą występować w porządku chronologicznym. Kadrowa musi także pilnować terminów badań lekarskich, szkoleń okresowych i to ona wystawia skierowania na takie badania. Również w kadrach powstają wszelkie zaświadczenia dla innych instytucji na przykład o dochodach na potrzeby zasiłku rodzinnego. Ponadto kadrowa musi prowadzić ewidencję czasu pracy, karty wynagrodzeń. Tego typu praca nie jest trudna jednak trzeba być na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.